Alzheimer's

Alzheimer’s – Når glemsomhed bliver til en farlig sygdom

Hvad er Alzheimers? 

Alzheimers sygdom er den mest udbredte demenssygdom i verden. Demens er en sygdom hvor ens hjernefunktioner bliver svækket over en længere periode, og dræber en dansker i gennemsnit hver tredje time. 
Den tyske neurolog Alois Alzheimer beskrev, som den første, i 1906 de typiske symptomer i et Alzheimers-forløb. Kibodan forsøger at hjælpe pårørende med Alzheimers, og vil derfor godt gøre opmærksom på denne alvorlige sygdom i vores nyhedsbrev.  

Hvad er forskellen mellem Alzheimers og demens? 

Det er en udbredt forståelse, at Alzheimers og demens er det samme. Derfor vil vi lige benytte lejligheden til at beskrive forskellen mellem de to begreber.  

Demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”. Der er omkring 200 forskellige demenssygdomme – herunder den kendte sygdom Alzheimers samt vaskulær demens og lewy body. Disse består af blodpropper, der hoper sig op i hjernen og resulterer i mangel på ilt. 

Alzheimers er en form af demens og samtidig den mest hyppige årsag til demens. Når der bliver stillet diagnosen Alzheimers, bliver ens korttidshukommelse svagere, og der opstår problemer med at finde de rigtige ord. I et senere stadie af sygdommens forløb sker der ligeledes ændringer i ens personlighed og temperament  

Hvordan opstår Alzheimers og hvad er terapimulighederne? 

Årsagen til sygdommen kendes ikke, men efterhånden vides hvilke specifikke forandringer, der opstår i hjernen: ”Skadelig ophobning af et proteinstof både mellem hjernecellerne og inde i selve hjernecellerne. Sygdommen medfører også mangel på signalstoffet acetylkolin, som hjernecellerne bruger til at kommunikere indbyrdes”.
Alzheimers kan ikke helbredes, men der findes medicin i form af piller, som kan lindre symptomerne.  

Hvor mange lider af sygdommen og hvornår får man det typisk? 

Der er ca. 70.000-85.000 mennesker i Danmark, som lider af en demenssygdom. Heraf er der ca. 50.000 mennesker, som har AlzheimersDer er en forholdsvis stor risikofaktor for at få Alzheimers, ved en høj alder. I de fleste tilfælde, bliver ældre over 65 år ramt af sygdommen.  

I Danmark er der ca. 400.000 mennesker, som har et familiemedlem med demens. I gennemsnit bruger de pårørende omkring 5-7 timer om dagen på at pleje de hjemmeboende demens-patienter. Desuden er demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.  

Hvad bliver der gjort i kampen mod Alzheimers?  

Alzheimersforeningen er en dansk organisation, som vil ”sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende”. Foreningen har udviklet nogle mål i forbindelse med demens, som skal være opnået i 2025. Et vigtigt mål er for eksempel at reducere antallet af nye tilfælde af demenssygdom med 10% hvert år.  

Hvordan kan Kibodan bidrage til at dæmpe symptomerne? 

Demenssygdomme inklusive Alzheimer bliver et større og mere alvorligt problem for befolknigen. Der er en forventning om, at diagnosticeringsraten i vores del af verden vil stige fra 50% til ca. 75% til 2030. Der findes desværre ikke nogen kur til sygdommen endnu, men der er to typer medicin, som kan bruges til behandling af Alzheimers symptomer: Kolinesterasehæmmere og memantinBegge to skal indtages i form af piller og for at få styr på pillerne, er Kibodans pilleæsker den perfekte løsning. Pårørende bruger 5-7 timer om dagen på at pleje de hjemmeboende demenspatienter, inklusive dosering af deres medicin. Med Kibodans doseringssystemer bliver det nemmere og mere overskueligt for pårørende at dosere medicinenDerudover kan de spare tid ved at bruge Kibodans doseringssystemer, og bruge tiden på andre vigtige tingKibodans pilleæsker findes i mange forskellige former og farver, således at der findes noget til et hvert behov.  

Kilder: 

https://www.alzheimerandyou.de/welcome/entdeckung-der-krankheit/ 

https://www.videnscenterfordemens.dk/media/759265/demenssygdomme%20-%20hvad%20er%20alzheimers%20sygdom,%20ver%20002.pdf 

https://www.alzheimer.dk/viden-om-demens/behandling-pleje-og-omsorg/medicinsk-behandling/ 

https://www.alzheimer.dk/om-os/2025-maal/ 

https://www.alzheimer.dk/viden-om-demens/fakta-om-demens/ 

https://www.alzheimer.dk/om-os/