Breast Cancer

Hver niende kvinde bliver ramt af brystkræft

Hver tredje dansker får kræft og i dag lever knap 285.000 danskere med en kræftdiagnose. ”Kræft er en sygdom i cellerne, som opstår, hvis cellerne et sted i kroppen begynder at vokse uden kontrol og uden formål” (Kræftens Bekæmpelse).  

Der findes over 60 forskellige typer af kræft. De fem hyppigste kræftformer hos mænd er: prostata, lunge, tyktarm, blære, endetarmHos kvinder er brystkræft den mest hyppige form, efterfulgt af kræft i lunge, tyktarm, modersmærke og hjernen.  

”Støt brysterne” og ”Lyserød Lørdag” gør opmærksom på sygdommen i oktober 

Oktober er international brystkræft måned, og derfor har Kibodan valgt at fokusere på brystkræft i dette nyhedsbrev. Kampagnen ”Støt brysterne” gør opmærksom på denne kræftsygdom, og i mange butikker kan du for eksempel købe armbånd for at støtte sagen. Der afholdes også ”Lyserød Lørdag”, som er et landsdækkende event hvor penge samles ind til brystkræftsagen. Der afholdes mange forskellige events på Lyserød Lørdag, men formålet er altid det samme: at gøre opmærksom på sygdommen og samle penge ind til forskning i sygdommen 

Overlevelseschancer ved brystkræft er høje 

Brystkræft opstår som regel i en mælkegang og er mest almindelig hos kvinder mellem 60-69 år. I Danmark bliver hver niende kvinde ramt af brystkræft og i de fleste tilfælde er der ikke nogle konkrete årsager til det. Der er dog nogle ting, som kan øge risikoen for at få brystkræft. Det kan for eksempel være: Højt alkoholforbrug, fysisk inaktivitet, tidlig pubertet og høj alder ved første fødsel.  

Der findes forskellige typer af brystkræft, men langt de fleste kvinder får diagnosticeret såkaldt hormonfølsom brystkræft. Chancerne for at overleve brystkræft er høje. Efter 5 år lever 87 % af brystkræftramte fortsat 

Kræftens bekæmpelse står bag kampagnen ”Støt brysterne” 

Kræftens bekæmpelse er den største sygdomsbekæmpende organisation og den største patientforening i Danmark indenfor kræft. Organisationen beskæftiger sig med følgende hovedområder: Forsking, forebyggelse og patientstøtte. Kræftens bekæmpelse vision er ”Et liv uden kræft” og de har i forlængelse heraf en række forskellige mål såsom ”Færre får kræft”, ”Flere overlever kræft”, og ”Bedre liv med kræft”.  

Stort indsamlingsshow på TV2: Knæk cancer 

Kræftens bekæmpelse afholder hvert år i Oktober et stort indsamlingsshow, under navnet ”Knæk cancer”, i samarbejde med TV2. Her sættes fokus på kræft og der samles penge ind til Kræftens Bekæmpelses målShowet kan ses på TV2 lørdag den 27. oktober. I ugen op til showet vises en række TV-programmer som handler om kræft.  

To interviews med to seje kvinder, der har overlevet brystkræft  

I forbindelse med vores fokus på brystkræft i denne måned, har vi interviewet to kvinder, som er blevet diagnosticieret med brystkræft. Den ene kvinde er dansker, og har fået konstateret brystkræft for et år siden. Den anden kvinde er tysker, og fik diagnosen for 12 år siden, hvor medicinteknologien selvfølgelig ikke var så udviklet som i dag. Begge kvinder deler deres personlige erfaringer og tanker om at få diagnosen, konsekvenserne og behandlingen.  

Kilder

www.cancer.dk 

https://cancer.tv2.dk/om-kampagnen 

https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/