Hvorfor sker der fejl i hjemmeplejen?

”Ja, jeg kan mærke, at der er en udfordring med, ikke ligefrem forkert medicinering, men udfordringer om de overhovedet får deres medicin fra læge, altså en blanding mellem os (hjemmeplejen red.), læge og apotek. Så kommer medicinen ikke ud i rigtig tid, eller ikke bliver leveret i et par dage (Jannik, 24 år, kommunale hjemmepleje, Rødovre kommune)  

Hvor ligger problemerne ved forkert medicinering, eller de såkaldte utilsigtede hændelser, i den kommunale hjemmepleje? 

Ligger problemerne hos kommunikationen mellem læge, apotek og hjemmeplejen? Er det mangel på medicin i hjemmene? Eller det en helt tredje ting?  

Utilsigtede hændelser er klassificeret som fejl, der opstår ved plejningen af patienter. Dette er mere præcist beskrivelsen ”Når noget ikke går som forventet”1 Det er et hyppigt tilfælde i den kommunale hjemmepleje. Så meget, at der i perioden fra september 2010 til april 2012 er meddelt 25.331 utilsigtede hændelser der omhandlede medicinering 2Af disse utilsigtede hændelser var 5029 fordelt over i hjemmeplejen. Hvad er disse utilsigtede hændelser så? Og hvorfor sker de?  

I rapporten ”Medicinering i hjemmeplejen og plejebolig”, der konkluderede, at der var 5029 utilsigtede hændelser i hjemmeplejen i perioden, så var ca. 3121 af disse hændelser i forbindelse med forkert dosis/tidspunkt/frekvens/ikke givet 3Er der i stedet mangel på overblik?  

I en rapport fra Ældreministeriet, konkluderede de, at 10-15% af patienter alderen 65-74 år tager mere end 10 forskellige medikamenter, og det kan derfor være svært at holde styr på alt medicinen. Er dette grunden til de store fejl? Er det fordi der ikke er nok overblik, eller orden?  

Men nu har kommunerne taget sagen i egen hånd.  ”I sikre hænder” er et projekt, der blev startet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL. Pilotprojektet bestod af fem kommuner, der skulle forsøge at forbedre plejen med fokus på at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Projektet har siden 2013 set positive resultater 4. Det er planen at lignende positive resultater skal forekomme ved de nye tilhørende 13 kommuner, der er kommet til projektet i 20165 

Kibodan mener, at det skal være sikkert at være patient i Danmark og støtter op om projekt ”sikre hænder”. Derfor leverer vi vores Medimax på tværs af landet, til den kommunale hjemmepleje.  

Med de gennemsigtige rum og robuste cover, gør Kibodan det nemt for hjemmeplejen at dosere medicin til deres borgere, og sørge for at undgå medicinfejl.