June – National PTSD awareness month

Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse af den forholdsvis langvarige, og ofte kroniske, tilstand posttraumatiske stressforstyrrelser, som er en stressreaktion på svære psykiske belastninger. Det kendetegnes ved, at man igen og igen genoplever traumatiske hændelser gennem flashbacks når man er vågen eller i form af drømme/mareridt når man sover. Folk med PTSD døjer derfor også ofte med irritabilitet, søvn- og koncentrationsbesvær samt svækket hukommelse og humørsvingninger. Forholdet mellem den ramte og deres pårørende bliver ofte påvirket.

PTSD kan komme i forskellige grader og det er derfor forskelligt fra person til person hvor ofte, hvor mange samt i hvilken grad symptomerne indtræder.

Hvordan opstår PTSD og hvordan behandles det?

Tilstanden opstår som regel efter meget voldsomme hændelser hvori man har følt magtesløshed, intens angst, stærk rædsel eller lignende – enten for sit eget liv eller andres. Lidelsen bliver ofte forbundet med soldater og krig, men kan også sagtens opstå efter andre traumatiserende oplevelser. Dette kunne f.eks. være ekstreme naturkatastrofer, ulykker, røveri, overgreb, voldtægt samt andet vold og tortur.

Der er flere forskellige behandlingsformer og det er ikke sikkert, at hvad der virker for én vil virker for alle. Først og fremmest er det dog helt essentielt at få skabt trygge rammer omkring behandlingen, og i patientens liv.

Groft sagt kan man sige at behandlingen kommer i to faconer – psykologisk og medicinsk. Derefter kan man så dykke ned i dem enkeltvis og se nærmere på dem.

En af de psykologiske behandlinger kunne fx være eksponeringsterapi, hvor patienten skal genopleve den traumatiske oplevelse – først i tankerne og senere i virkeligheden – under kontrollerede forhold. Målet med dette er, at patienten gradvist får mindsket angsten og dermed øge handlefriheden.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en fuldendt eller komplet helbredende medicin mod PTSD, men der er flere, som har en positiv effekt og kan lindre symptomerne. Antidepressive medikamenter er operationelle, fordi de kan nedtone genoplevelsen (flashbacksene) af hændelsen og hermed afdæmpe angsten, den psykiske smerte og evt. kropslige gener linket til dem.

I forlængelse af medicinske behandlinger, er benzodiazepiner ligeledes en mulighed. Disse har en dokumenteret effektiv angstdæmpende effekt. Dog er der stor risiko for at blive tilvænnet til dem over længere tids brug – betydende at man kan blive afhængig hvilket kan være skadeligt på længere sigt. Benzodiazepiner burde derfor kun blive anvendt i kortere forløb.

PTSD kan påvirke din livskvalitet og gøre ting, som er hverdagsting for andre, til en daglig byrde. Det kunne bl.a. være at huske vitaminer eller piller. Kibodan har udviklet pilleæsker, som gør det nemt og overskueligt at få styr på sin medicin. Pilleæskerne er organiseret med ugedage samt tidspunkter på dagen og kan hermed hjælpe med at holde overblik.

Juni er national PTSD-bevidsthedsmåned og Kibodan ønsker derfor, at hjælpe med at rejse opmærksomhed omkring lidelsen. Hvis du oplever symptomer på PTSD så kontakt din læge, så du kan få den hjælp du fortjener.

Kilder:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/posttraumatisk-stressforstyrrelse/

https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/ptsd

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/posttraumatisk_stress.htm