Skizofreni

Skizofreni – hvad er det?

Skizofreni er en alvorlig kronisk psykisk sygdom, hvor der er karakteristiske ændringer i måden hvorpå en person tænker og agerer, som gør det svært for den berørte at kende forskel mellem indre oplevelser og realiteten omkring sig.

Denne psykiske sygdom er ofte misforstået og der findes mange fordomme om den. Det er en kompleks sygdom, hvilket kan være med til at forklare hvorfor der er så mange misforståelser om sygdommen. Skizofreni er ikke det samme som personlighedsspaltning eller identitetsforstyrrelse. Det anses i stedet som værende en overordnet betegnelse, der omfatter de forskellige symptomer, en person kan opleve. Hvert individ med skizofreni kan have både forskellige symptomer og opleve forskellige grader af dem. Skizofreni kan på en måde sammenlignes med variationer inden for musik: en musikgenre kan lyde meget forskellig alt efter den enkelte sang. På samme måde er, hver enkelt person med skizofreni unik og lider ikke af præcis det samme som andre med sygdommen.

Skizofreni er en episodisk lidelse med psykotiske anfald. Det vil sige at man kan have perioder med akutte og psykotiske symptomer, efterfulgt af perioder uden symptomer eller, hvor symptomerne er dæmpede eller helt udebliver. Mange lever et relativt normalt liv med diagnosen ved hjælp fra læger og den rette medicin. Når en person med skizofreni får et psykotisk anfald, kan den ramte få symptomer som eksempelvis vrangforestillinger, hallucinationer, forstyrret sprog, problemer med at tænke og opleve manglende motivation. Med den rette behandling, kan de fleste symptomer dæmpes og risikoen for tilbagefald mindskes. Nyere forskning tyder desuden på at prognosen for at blive rask for skizofreni er større end tidligere antaget. En person kan godt anses som værende fuld helbredt, men der findes ikke en betegnelse for dette.

Symptomer

Symptomerne inddeles i grupper:

  • Positive (additive) symptomer: Hallucinationer, hører stemmer, paranoia, forstyrrede overbevisninger, forestillinger samt adfærd.
  • Negative (subtraktive) symptomer: Et tab eller et fald i evnen til at igangsætte planer, tale, udtrykke følelser og/eller finde fornøjelse.
  • Desorganiserede symptomer: Forvirret og forstyrret tale og tanker, problemer med logisk tænkning og til tider bizar adfærd eller unormale bevægelser.

Forskning viser at skizofreni rammer mænd og kvinder i stort set lige høj grad. Symptomer for skizofreni starter typisk i tidlig voksenalder og skal være vedvarende over mindst 6 måneder, før en diagnose kan stilles. Typisk indtræder symptomer forskelligt hos mænd og kvinder. Mænd vil ofte opleve de første symptomer i de sene teenageår eller i starten af 20’erne, mens kvinder tenderer til at opleve de første tegn i 20’erne eller i begyndelsen af 30’erne. Personer der får de første symptomer i 13-18-års alderen kategoriseres som havende en tidlig indtræden af skizofreni, og hvis de første symptomer først viser sig efter 45 år, kategoriseres symptomerne som sen indtræden.

Forskellige grader af skizofreni

Lidelsen inddeles i forskellige ‘subtyper’, alt efter hvilke symptomer der er mest dominerende hos den enkelte. En person kan således godt have symptomer fra flere subtyper og mængden af symptomer for skizofreni varierer fra mange til ganske få, hvor graden af de enkelte symptomer ligeledes varierer fra let til tunge og invaliderende.

  • Paranoid skizofreni (vrangforestillinger og hallucinationer)
  • Hebefren skizofreni (kontakt- og kommunikationsproblemer og/eller uforudsigelige stemningssvingninger og usammenhængende adfærd)
  • Kataton skizofreni (påvirkning af fysiske bevægelser)
  • Udifferentieret skizofreni (Viser symptomer fra mere end én af ovenstående, men der er ikke en dominerende.)
  • Simpel skizofreni (oplevelse af negative symptomer som forværres, og sjælden tilstedeværelse af positive symptomer)

Risikofaktorer

Forskere tror at der er årsagssammenhæng mellem flere genetiske samt miljørelaterede faktorer, og, at stressfaktorer muligvis har en indflydelse på den første indtræden af symptomer. Eftersom flere faktorer kan have indflydelse, er det svært for forskere at være konkrete om årsagen i specifikke sager.

Dødelighed

Mennesker der lever med skizofreni, har højere risiko for at dø i en yngre alder end den generelle befolkning. Dette er hovedsageligt på grund af høje forekomster af flere simultane medicinske tilstande, som eksempelvis hjertesygdomme og diabetes. Omtrent 4-13% af personer med skizofreni begår selvmord, mens 25-50% har forsøgt det. Faktorer som forekomsten depression og brugen af stoffer kan øge risikoen for selvmord.

Hvordan kan Kibodan hjælpe?

Personer der lever med skizofreni, kan ofte være uorganiserede og mangle motivation. Det Kibodan kan gøre for at hjælpe diagnosticerede personer er, at tilbyde en simpel løsning til at holde orden i deres medicin. Kibodan producerer doseringssæt med ugedage samt tidspunkt printet på æskerne for, at støtte op om struktur og sikre indtaget af den daglige medicin. Det kan være med til at afhjælpe udfordringer forårsaget af nedsat evne til at tænke og huske.

Hvis du tror at du eller en du kender oplever symptomer, lever med lidelsen eller er nært beslægtet med en person med en skizofreni, eller en anden psykisk sygdom, kan du søge hjælp, information og vejledning hos en af nedenstående organisationer.

Skizofreniforeningen

er en privat organisation, som arbejder med oplysning, rådgivning og politiske initiativer, for at sikre et bedre liv for mennesker med skizofreni. Har du brug for hjælp eller interesseret i selv at hjælpe, kan du læse mere og kontakte foreningen her: https://www.skizofreniforeningen.dk/

Bedre Psykiatri

tilbyder blandt andet samtalegrupper til pårørende. Kontakt din lokalafdeling for at høre, hvordan du kan få hjælp eller selv hjælpe. De har lokalforeninger over hele landet, som du kan finde en oversigt over her: https://bedrepsykiatri.dk/lokalafdelinger/

Psykiatrifonden

arbejder for at oplyse, skabe forståelse og sikre hjælp til alle mennesker med en psykisk lidelse, samt dem som er i risiko for at få en. Du kan læse mere om og søge hjælp samt rådgivning hos foreningen her: https://psykiatrifonden.dk/

Hvis du er interesseret i at læse mere om skizofreni, kan du gøre det her: https://psykiatrifonden.dk/diagnoser/skizofreni-andre-psykoser