Organiser dine piller i æsker i sjove farver med Movember-skæg og støt samtidig en god sag!
Movember Edition – kan kun købes i november og så længe lager haves!


Vidste du at…

Omkring 1.4 millioner mænd diagnosticeres hvert år med prostatakræft?
Det gør sygdommen til den næstmest udbredte form for kræft blandt mænd på verdensplan.

Unge mænd er i den højeste risikogruppe for at udvikle testikelkræft?
Testikelkræft er den mest udbredte kræftsygdom blandt unge mænd, men desværre alligevel en sygdom der ofte bliver glemt.

Vi støtter Movember bevægelsens arbejde for mænds helbred og mentale sundhed.
– vil du også være med? 🙂


Pris: 125,- inkl. fragt.
10% af salget går til Movember bevægelsen.
Obs. kun tilgængelig i Danmark.

Mininizer Colour Rack består af 7 pilleæsker i forskellige farver, 1 til hver ugedag. Hver pilleæske er delt op i 4 rum.

Æskerne lukkes med en simpel klikmekanisme. Pilleæskerne kan transporteres individuelt eller som et sæt i den medfølgende, gennemsigtige ramme.

Hver pilleæske har 4 rum

Æsker lukkes med en klikmekanisme

Doseringsæskerne tåler at komme i opvaskemaskine (50°)

Egnet til blinde/folk med synsbesvær

Rack: 18,9 x 10,2 x 1,8 cm

Pilleæske: 9,6 x 2,6 x 1,6 cm

Dansk design

Genanvendelig

Klasse 1 medicinsk udstyr

CE-mærket

Tåler maskinopvask (50°)

Læs mere om Movember her: https://dk.movember.com

Hvad er demens?

Ordet demens stammer fra latin og betyder væk fra sindet. Det er en tilstand, hvor hjernes mentale funktioner svækkes som følge af sygdom, hvor påvirkninger på hjernen er så udtalte, at det påvirker den ramtes hukommelse samt evne til at klare sig selv i hverdagen.

Demens skyldes ikke alder

Selvom risikoen for demens stiger med alderen, er det en myte, at demens forårsages eller er en naturlig følge af alderdom.

Demens er ikke en specifik sygdom, men er en følgevirkning af andre sygdomme, som medfører demens. Der er mere end 200 forskellige sygdomme, der kan forårsage demens.

De mest frekvente demenssygdomme er fremadskridende, også kaldet degenerative, som betyder at den ramtes tilstand langsomt forværres og vedkommendes behov for hjælp i hverdagen stiger. Den hyppigste årsag til demens er alzheimers sygdom, der er en fremadskridende sygdom og årsag til mere end 60 procent af alle demenstilfælde. Den næst hyppigste gruppe af sygdomme, som kan forårsage demens, er sygdomme i blodårerne. Dette er fx vaskulær demens, også kaldet blodpropsdemens eller kredsløbsbetinget demens, der udgør omkring 20 procent af demenstilfælde.

Alzheimers

Alzheimers er langt den mest almindelige sygdom, som kan forårsage demens, og som udgør over halvdelen af alle demenstilfælde. Det er en biologisk sygdom, som betyder at det ikke blot er de ’synlige’ symptomer, såsom svækkelse af kognitive funktioner, der kan eller skal registreres, men at der ligeledes også kigges på de mikroskopiske forandringer i hjernen, der forekommer ved alzheimers.

Sygdommen forårsager to karakteristiske forandringer i hjernen, der henholdsvis skyldes aflejring af de to proteiner; Beta-amyloid og Tau.

 Sagt med andre ord, så dræber alzheimers sygdom hjernes celler. Det resulterer i at den ramtes hjerne skrumper ind, hvoraf deres kognitive funktioner samt praktiske funktionsevner i hverdagen svækkes.

Hvordan påvirker den mest udbredte demenssygdom – alzheimers – hjernen?

Alzheimers opstår almindeligvis i hippocampus, der er et område af hjernen, der sidder i den mediale tindingelap. Hippocampus er en del af hjernes limbiske system, og spiller en rolle i menneskets indlæring. Det er her hukommelsen og dermed ens minder først formes. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, forsvinder ens evne til at huske, hvad man lavede for bare et øjeblik siden. Fra hippocampus spreder sygdommen sig frem til den forreste del af hjernen; pandelappen, som er det område, der står for logik og logisk tænkning. Herfra vil sygdommen bevæge sig videre og ødelægge hjernens følelsescenter, isselap – det område i hjernen, der regulerer vores følelser. Det er derfor at mange demenspatienter, kan have kraftige humørsvingninger.

Som et af de sidste stadier rammer sygdommen nakkelappen og dermed langtidshukommelsen. Hukommelsen bliver med tiden så dårlig, at man mister evnen til at kunne genkende selv ens nære familiemedlemmer.

Til sidst, efter op mod 8-10 år, rammer sygdommen lillehjernen (cerebellum), som har en essentiel betydning for vores bevægelseskoordination og automatiske funktioner, såsom vores vejrtrækning, hjerterytme, fordøjelse og blodtryk – og patienten til sidst afgår ved døden.

Advarselstegn på demens

Alle kender det med ikke at kunne komme i tanke om et bestemt ord, glemme at svare på en besked eller at tænde for kaffemaskinen. Det er helt normalt.  Det som kan være advarselstegn på, at noget er galt, er når man slet ikke kan huske, hvad man foretog sig i morges, navne på nære familiemedlemmer og venner eller helt at glemme ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

Det er vigtigt at være opmærksom på advarselstegnene på demens, sådan at vedkommende kan få en diagnose og den hjælp samt omsorg, de har brug for.

Herunder kan du se ti advarselstegn på demens.

Behandlingsmuligheder

I dag er det ikke muligt at stoppe eller helbrede demenssygdommen, og ’behandlingen’ består derfor af pleje, omsorg og stimulerende aktiviteter. I nogle tilfælde kan der gives medicinsk behandling med antidemens-medicin, for i en periode at kunne forbedre den ramtes funktionsniveau eller forsinke den fremadskridende proces. En patients behandlingsmuligheder afhænger imidlertid i høj grad af, hvilken sygdom, der har forårsaget demensen.

Selvom der ikke er nogen helbredende kur, er det vigtigt at få lidelsen diagnosticeret, fordi symptomerne kan mindskes med pleje og behandling.

Det er vigtigt at give en person med demens nærvær, kommunikation samt stimulerende aktiviteter og fysisk pleje. Tab af funktionsniveau kan vanskeliggøre deltagelse i aktiviteter, og det er derfor vigtigt at vurdere, hvilke aktiviteter samt daglige gøremål, der kan lade sig gøre og giver mening for den enkelte. Med lidt hjælp og støtte kan mange aktiviteter godt lade sig gøre.

Fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på vores krop, hjerne og humør, og er derfor en vigtig del af behandlingen for demenssygdom. Det kan eksempelvis være i karakter af motion og leg, hvor fokus er rettet mod stimulering af sanserne, balancen, reaktionsevne samt vågenhed.

Samtidig er det også vigtigt med mental stimulering. Det kan for eksempel være i form af aktiviteter som at lægge puslespil, spille kort eller andre spil, spille musik eller ’hjernegymnastik’.

Demenslinjen

Hvad end du har demens tæt inde på livet – privat eller som fagperson, kan du ringe til Demenslinjen. En demenssygdom kan give anledning til mange spørgsmål og usikkerhed, og det kan derfor være godt at tale med nogen. Demenslinjen kan blandt andet tale med dig om; demenssygdommen, hvor du kan få hjælp, hverdagens svære situationer, sorg og andre følelser, behandling, pleje, omsorg og aflastning, samt jura og rettigheder.

Har du brug for rådgivning, information eller bare nogen til at lytte? Så tøv ikke med at ringe til Demenslinjen. De sidder klar mandag og torsdag klokken 09:00 – 19:00 samt øvrige hverdage klokken 09:00 – 15:00.

Selvmordsforebyggelsesdag og måned

Den 10. september har hvert år siden 2003, hvor mærkedagen først blev etableret, været kendt som verdensdagen for selvmordsforebyggelse. Hvert år samles organisationer og samfund om at fokusere på, hvordan vi kan skabe en verden, hvor færre personer begår selvmord. Formålet med mærkedagen er blandt andet at sætte fokus på problemet, bryde tabuet og samtidig fremhæve det vigtige om, at sætte selvmordsforebyggelse som en prioritet på sundhedsagendaen.

Selvom det officielt, er den 10. september, der er kendt som mærkedagen for selvmordsforebyggelse, er september måned generelt ligeledes ofte tænkt i selvmordsforebyggelsens navn. Mærkedagen og måneden skaber større opmærksomhed omkring problemet, men ikke desto mindre bør vi have det i tankerne alle årets måneder, og altid være bevidst om, hvor vi kan finde hjælp, støtte samt information.

Hvad er selvmord og selvmordsforsøg?

Selvmord er en bevidst, planlagt handling, en person begår med en intention om, at de ikke overlever og dør.

Et selvmordsforsøg er, når en person udfører handlingen med samme intention, men ikke lykkes. Det kan forstås som en selvskadende handling uden dødelig udgang.

Selvmord ses ofte som den sidste udvej. Når lyset for tunnelen er for langt væk til at kunne anes, og livet føles for uoverskueligt. Det er blandt andet dét syn, som mærkedagen for selvmordsforebyggelse ønsker at påvirke, fordi der er hjælp at hente, hvad end du er pårørende, den kriseramte eller blot ønsker information.

Hvem kan opleve selvmordstanker og forsøge at begå selvmord?
Vi kan alle komme i krise eller gennem længere tid blive filtret så meget ind i en eller flere problemstillinger, at det kan svært at se en vej ud, og man kan sagtens opleve intentionsløse selvmordstanker.

Selvom det er muligt for alle at opleve, er der personer, der er i større risiko for at opleve disse tanker og begå selvmord.

Personer med risiko for at forsøge selvmord:

Selvmord og selvmordsforsøg kan volde seriøse emotionelle og fysiske følgevirkninger. Personer som forsøger at begå selvmord, men overlever, kan opleve alvorlige følgevirkninger, der kan have langtidssigtede konsekvenser for deres helbred. Det er dog langtfra alene den selvmordstruede, som forsøger at eller begår selvmord, der kan blive påvirket. Velbefindende af personens tætte relationer, såsom venner, familie og kollegaer, kan også blive dybt påvirket. Tætte relationer kan opleve chok, vrede, skyldfølelse, symptomer af depression eller angst, og kan selv opleve at få selvmordstanker.

Hvordan kan vi forebygge selvmord?

For at forebygge selvmord og selvmordsforsøg er det vigtigt, at vi er flere, der tager ansvar. Det er uanset om ens relation til den selvmordstruede er af privat eller professionel karakter. Det er vigtigt, at vi har fokus på problemet; at vi har øjnene og ørene åbne hele året, og ikke kun når det er verdensdagens- eller måneden for selvmordsforebyggelse. Dette skal ikke forstås som, at du som mulig pårørende til en kriseramt har ansvaret for vedkommendes velbefindende. Men hvis vi alle er bevidste om mulige advarselssignaler, kan vi hjælpe med at guide den kriseramte til at finde den hjælp, de har brug for, inden det er for sent.

De fleste personer giver advarselssignaler, når de er selvmordstruede eller har selvmordstruende tanker. En af de bedste metoder til at forebygge selvmord, kan derfor være at kende tegnene og vide, hvordan du skal agere. Hvis du mistænker, at en du kender, er selvmordstruet, kan du f.eks. pege dem i retning af alternativer eller steder de kan få hjælp.

Der kan være mange advarselssignaler og det er meget individuelt fra person til person, hvilke signaler de udsender. Advarselssignaler kan fx være i form af følelser, adfærd, personlige forandringer samt hverdagshandlinger og udsagn.

Signaler på selvmordsadfærd:

Følelser:

Adfærd:

Forandringer:

Udsagn:

Hvis vi fornemmer eller opfanger signaler for selvmordsadfærd, kan det være utroligt svært at vide eller vurdere, hvordan vi skal agere. Hvis du er i tvivl, kan første skridt være at spørge ind til, hvordan vedkommende har det. Derefter kan du mærke efter, om du mener, at du bør gå videre. Der er altid hjælp at hente, hvad end du er pårørende eller den kriseramte.

Vi kan alle spille en støttende rolle for dem, der oplever selvmordstanker eller for dem, der blev berøvet af selvmord, hvad enten det er som et barn, en forælder, en ven, en kollega eller andre relationer.

Hvis du selv har eller kender nogen, der oplever selvmordstanker eller udsender advarselssignaler, skal du aldrig tøve med at række en hånd ud.

Der er hjælp at hente; du er ikke alene.

Hjælpe og kriselinjer

Ansvarlighed

Vores kunders sundhed er i højsæde når vi udvikler og forbedrer vores produkter. Derfor kan du være helt sikker på, at du får kvalitetsprodukter, som er certificeret høj standard.

Vi ved, at de råmaterialer, der indgår i vores produkter, har en belastning på vores miljø. Vores høje standarder og kvalitet er dog meget vigtige for os, og for at kunne sikre din sundhed og de reneste produkter, har vi valgt at vores æsker udelukkende består af nye råmaterialer. På den måde sikrer vi at du står med et produkt i hånden, du uden tøven kan bruge til at opbevare dine piller i, som kan klare den daglige brug og slid – og som kan holde i mange år fremover.

Ved at bruge rene og nye råvarer…

Kan vi desuden sikre at vores pilleæsker er BPA-fri.

BPA er en forkortelse, der står for bisphenol A, som er et industrielt kemikalie, der siden 1950’erne har været brugt i diverse forbruger- og plastikprodukter, såsom mad- og drikkevarebeholdere.

Omtrent 66% af BPA-forbruget går til fremstillingen af polycarbonat-plast (PC), som er en let, gennemsigtig og brudsikker plast, der tillige kan tåle høje temperaturer og yder forrygende elektrisk modstand. Derfor bruges det til en bred vifte af hverdagsforbrugerprodukter.

Når BPA-beholdere fremstilles og BPA omformes til plast, er det ikke alt af kemikaliet, som absorberes ind i plasten. Derfor bliver der en lille overskudsrest tilbage, som ved brug blander sig med beholderens indhold – som mad og drikke.

Forskning har påpeget, at eksponering til BPA er en bekymring, fordi det kan have negative betydninger for dit helbred. For eksempel har studier anført en plausibel sammenhæng mellem BPA og hjertesygdomme samt type 2 diabetes, idet de fremlagde, at personer med høje BPA-niveauer, har større risiko for forhøjet blodtryk.

Bisphenol siges at imitere strukturen og funktionen af hormonet østrogen. Det vil sige, at BPA kan binde sig til hormonets receptorer og influere kropslige processor, herunder fosterudvikling, vækst, cellereparation, reproduktion og energi niveauer.

Yderligere har WHO reporteret, at BPA-niveauer var op til otte gange lavere hos ammede babyer som hos babyer, der var blevet madet med flydende formel fra BPA-indeholdende flasker.

Vores beslutning om at benytte nye råvarer i produktionen af vores æsker betyder ligeledes at …

Vi kan garantere ftalatfri pilleæsker.

Ftalater er en overordnet betegnelse for en gruppe stoffer med samme grundstruktur, som anvendes grundet dets blødgørende effekt. Stofferne er en farveløs og vandopløselig væske, som primært anvendes i PVC-plast og forekommer i næsten alle tænkelige bøjelige plastprodukter. Herunder eksempelvis forbrugerprodukter som sexlegetøj, ledninger samt haveslanger og ligeledes møbler og medicinsk udstyr.

Fordi ftalater er vandopløselige, afgives de konstant fra materialet og/el. produktet over tid. Det kan for eksempel afgives og optages ved direkte hudkontakt, men kan ligeledes binde sig til overflader i hjemmet og i støvpartikler, når de afgives. Ftalater spredes derfor i sine omgivelser og kan både indåndes og indtages. Det er dog den direkte kontakt, der er den mest risikofyldte.

Eftersom ftalater er en samlet betegnelse, adskiller de forskellige ftalater sig fra hinanden og det er ikke alle, som klassificeres som værende farlige. Studier har dog vist, at ftalater er problematiske, idet de kan have negative virkninger på mennesker, dyr og miljøet.

Ftalater kan blandt andet være hormonforstyrrende. Det er eksempelvis blevet bevist, at ftalater påvirker østrogen og vores forplantningsevne. Det er yderligere konstateret, at det også forårsager hormonelle forstyrrelser hos fisk, padder og krybdyr, som antages at være grundet ftalater, der render ud i spildevandet og heraf forurener miljøet.

Ovenstående er nogle af grundende til, hvorfor vi hos Kibodan fuldstændigt undviger brugen af ftalater.

Det er dog stadig vigtigt for os…

… at tage aktive beslutninger og kontinuerligt undersøger mulighederne for at mindske vores miljøbelastning, uden at gå på kompromis med din sundhed. Derfor holder vi os kontinuerligt opdaterede på nye muligheder for at genanvende og at benytte genanvendte materialer i vores produkter.

Derfor består vores vinyl-omslag i dag af mindst 10% genanvendt spild-materiale fra produktionen. Indenfor de kommende måneder vil de bestå af mellem 40%-60% genanvendt materiale.

Teknologien tillader os på nuværende tidspunkt ikke at anvende post-consumer spildplast, da det ikke kan sikres, at det vil blive BPA- og Ftalat-fri, og heller ikke, at kvaliteten og holdbarheden kan opnå vores ønskede kvalitet og standard.

Som forbruger kan du være med til at sikre en mere cirkulær økonomi ved at sende dine æsker til genanvendelse som hård plast. På den måde kan vores æsker indgå i produktionen af andre produkter.

Hvad er stress?

Stress er en normal menneskelig reaktion og det
er sikkert at sige; alle vil med al sandsynlig opleve stress mindst en gang i
deres livstid – mere sandsynligt op til flere gange. Det er uimodsigeligt,
livet er fyldt med stress. Kroppen er faktisk designet til at opleve stress,
reagere og overkommet det. Stress kommer i utallige forme, grader og har mange
faktorer, da det kan være kort- eller langsigtet, indre og ydre. Alt varierer
fra person til person. Stressorer, eller udløsere, kan være begivenheder eller
vilkår i dine omgivelser, og når de udløses, producerer din krop fysiske og psykiske
respons.  

Stress symptomer og hvad der sker med kroppen under stress

Alle oplever forskellige stresssymptomer i
varierende grad. Nogle får fysiske symptomer, mens andre får psykiske
symptomer, hvor andre kan opleve adfærdsmæssige ændringer. Stresssymptomer kan
starte småt ud, i en lav grad – såsom hovedpine eller noget lignende. Dog kan
det udvikle sig over tid og føre til mere alvorlige og langvarige symptomer.
Det betyder at et småt fysisk symptom kan udvikle sig og blive til
adfærdsmæssige ændringer og psykiske symptomer.

Din krop er et kompliceret koncept med mange
funktioner og systemer. Et af dem, er det autonome nervesystem. Dette system
regulerer kroppens indre funktioner, både under hvile samt aktivitet.
Eksempelvis kontrollerer det din vejrtrækning, din hjerterytme og synsændringer,
for bare at nævne et par stykker. Du er nok kendt med udtrykket ”fight-or
flight” [Kæmp eller flygt]. Det er et indbygget fysisk stressrespons,
som hjælper din krop i stressede situationer.

Som nævnt foroven kan stress både være kort- og
langsigtet. Langsigtet stress, også kendt som kronisk stress, er en
kontinuerlig aktivering af din krops stressresponser. Som utvivlsomt vil slide
din krop både psykisk, fysisk og adfærdsmæssigt. Betydende at symptomerne vil
opstå og udvikle sig. 

Fysiske stresssymptomer inkluderer:

 • Kropslige smerter
 • Hjertebanken
 • Udmattelse eller søvnproblemer
 • Hovedpine, rystelser eller svimmelhed
 • Muskel- eller kæbespændinger
 • Mave- eller fordøjelsesproblemer
 • Sex problemer eller nedsat potens

Stress kan føre til følelses og psykiske symptomer som:

 • Angst eller irritabilitet
 • Depression
 • Panikanfald
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Desorientering
 • Svækket immunsystem

Personer med kronisk stress kan ofte udvikle usunde håndteringsmekanismer, såsom:

 • Stor eller for ofte indtagelse af alkohol
 • Gambling
 • Udvikle spiseforstyrrelser (over- eller underspisning og i denne forbindelse vægtøgning eller tab)
 • Deltage tvangspræget i shopping, sex eller internet-browsing
 • Rygning
 • Stofmisbrug

Hvordan bliver stress diagnosticeret?

Stress er ikke målbart ud fra tests. Det er subjektivt og kun personen som oplever det, kan afgøre stressens tilstedeværelse samt dens alvorlighed. Stress er, som førnævnt, en normal menneskelig reaktion. Betydende at stress er en naturlig del af livet, og hvis det begynder at have en negativ effekt dig og på dit daglige liv, bør du søge professionel hjælp. En læge, psykolog eller andet sundhedspersonale vil måske benytte spørgeskemaer for at prøve at forstå din stress og dens effekt, men der er ikke en specifik test, som kan diagnosticere stress.

Hvilke behandlinger er der?

Der er ikke en definitiv behandling for stress. Dog er der flere metoder, der kan være behjælpelige, men det er meget individuelt hvad der hjælper. De bedst kendte ’behandlinger’ inkluderer bl.a.:

Snak / samtale

At snakke med en professionel kan give dig redskaberne til at bearbejde og håndtere din stress, på en sund måde. Du kan opnå mere forståelse overfor dine egne tanker, følelser og stressorer. Nogle former for snak / samtale ’behandling’

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT) – Hjælper dig med at forstå dine tankemønstre, genkende dine stressorer og identificerer dine handlinger.
 • Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) – Det kombinerer mindfulness, meditation og yoga (- baseret på stress reduktion)

Medicinering

Der er ikke noget medicin specielt udviklet til stress. Dog er der nogle alternativer til rådighed, som meget muligt kan hjælpe med at reducere og styre dine symptomer. Eksempelvis:

 • Sovepiller eller mindre beroligende midler hvis du har søvnproblemer
 • Antidepressiv medicin hvis du oplever angst eller depression

Hvis du føler dig overvældet, har usunde håndteringsmekanismer, såsom dem nævnt foroven, har tanker om selvskade eller har oplevet et eller flere symptomer og dette er begyndt at have en negativ effekt på din livskvalitet, så tøv aldrig med at række ud, tage kontakt til din læge eller andre medicinske professionelle.

 

Du er ikke alene.

Livslinjens telefonrådgivning – 70 201 201

Sct. Nicolai Tjenesten – 70 12 01 10

Alarmcentralen – 112

Mød Megamax No. 1 Classic

Megamax No. 1 Classic er vores nuværende største uge sæt på markedet. Ugesættet består af otte pilleæsker – en til hver dag i ugen + en ekstra. Megamax er, ligesom som vores andre produkter, designet til at gøre dit daglige indtag af medicin hurtig håndterbar og overskuelig. Sættet er yderst brugervenligt, fordi det forsyner dig med en enkel måde, at opbevare og organisere din medicin på. Megamax Classic er det ideelle valg hvis du bruger et omfangsrigt antal piller om ugen, eller hvis dine piller er i den større ende.

Pill box filled with m&m's
En megamax pilleæske fyldt med m&m’s for størrelsesguide

Hver pilleæske er inddelt i fire rum, som er påtrykt ’Morgen, Middag, Aften, Nat’, så du ubesværet og nemt kan få et overblik over din daglige medicin.
Pilleæskerne er samlet i en robust kassette, der er sikret med Velcro lukning, så den er praktisk at tage under armen når du rejser. Skal du på en endagstur? Sættet inkluderer også et ét-styks etui til transport af enkelte æsker.
Størrelsen på Megamax er også handy når det kommer til dyr, fordi de store rum imødekommer deres ofte store pille størrelser. Sættets markerede sektioner gør det nemt for dig at kontrollere, så du let kan bevare overblikket over deres medicin indtag. Det er så nemt at de næsten kan klare det selv – hvis bare de havde tommelfingre. Uanset om du har behov for at systematisere din egen, din families, klienters eller dyrs medicin. Så får du et simpelt og dog holdbart system, som vil hjælpe dig med at holde styr på alt.
Ønsker du at købe en til personligt brug, til arbejde eller at videre sælge dem til dine kunder (i butik eller web shop)? Så kontakt os på kontakt@kibodan.dk for flere informationer.

Mininizer Colour Rack er perfekt til børn og folk der elsker farver. Ligesom vores andre produkter forsøger vores Mininizer Colour Rack, at gøre agten i, at tage piller mere diskret. Du skal ikke se syg ud for at tage piller – og dette gælder også for børn. Du kan med fordel tilkøbe et etui i en række forskellige farver, eller blot have din Mininizer fri i din taske eller dine børns skoletaske i deres yndlingsfarve.
Der er mange børn, der lider af sygdomme, hvor de er afhængige af piller. Med dette ugesæt, kan du gøre det farverigt og sjovt for dit barn at tage deres piller. Hver æske er påtrykt ugedag på låget og har fire rum til fire tidspunker på dagen, hhv. Morgen, Middag, Aften og Nat. Du behøver ikke længere at være nervøs over, at give dit barn deres piller med.
Selve ugesættet kommer i en samlet robust rack, så du nemt kan holde styr på dine piller.
De sidder godt fast, da hver æske bliver klikket fast, og dermed ikke kan falde ud i tasken. Med et mål på 18,9 * 10,2 * 1,8 cm kan Mininizer Colour Rack være med overalt. Er endvidere egnet til blinde, da der er markeret med blindskrift i bunden.

Designet af Halskov og Dalsgaard, er dette af dansk kvalitet, og der fås ikke en lignende doseringsæske på markedet.

I juletiden er det vigtigt, at give tilbage til dem du holder af. Om det er til din datter, din far, din mor, onkel eller bedstemor, så passer vores produkter til dem alle sammen. 
I Kibodan elsker vi julen, og dets farver, derfor holder vi af vores medidos soft rød. Det er et af vores mest sælgende produkter, da rød er en farve alle elsker.

Overfladen består af fint soft rødt ekspanderet vinyl, så det er lækkert at røre ved, hvor åben og luk knappen er fastlagt med en trykknap, så du er sikker på at den ikke går op i din taske. 
Indersiden er designet med den klassiske medidos blå farve, med tilhørende lomme til dit eget personlige medicinkort. Yderlige er der selvfølgelig plads til dine 7 doseringsæsker med fire flytbare skillerum i hver æske, i alt 28 rum til din medicin.  

Gør dine nærmeste glade denne jul, med Medidos soft! 

Vores Mininizer er vores velkendte sponsorgave. Vi medbringer den, hvor vi kan, for det er et produkt, der gør det nemt at organisere sin daglige medicin. Til Scleroseforeningens årlige Walk and Talk havde vi indgået et samarbejde ved at levere sponsorgaver med printet logo på. Dette gør vi, da sclerosepatienter skal tage en del medicin hver dag, både for sygdommen, men også for bivirkninger af medicinen. Medicinforbruget skal tages seriøst, og det skal tages rettidigt. Her er vores Mininizer veloplagt til dette forbrug.  

Vores klassiske Mininizer er, som altid delt op i fire rum, hvor der i bunden af hvert rum, er printet tallene 1-4. Disse fire tal symboliserer de fire tidspunkter, morgen, middag, aften og nat, der kan tages medicin på.  Udover dette, er der skrevet med blindskrift i bunden af æsken, så den også fungerer for blinde patienter. DMininizeren fungerer alene, er det den perfekte æske til at have med, når man er på tur. Derfor leverer Kibodan doseringsæsker til events som Walk and Talk, så sclerosepatienter får nemmere ved at dosere deres medicin, og have den let tilgængelig, når man er på farten. Du behøver ikke længere at have pille indpakningerne med hver gang, du er væk fra dit hjem!  

Husk, at du altid kan få printet din forenings eller virksomheds logo på Kibodans pilleæsker.