• Dansk
    • English
    • German
Janik

Interview med Jannik fra den kommunale hjemmepleje

Vil du lige hurtigt fortælle om dig selv, og dit hverv, og hvad du laver, hvor lang tid du har gjort det?

Jeg hedder Jannik, og jeg er 24 år. Er social og sundhedsassistent og blev uddannet for to år siden, og startede så i Hjemmeplejen, de første tre måneder på et vikariat, og så blev jeg fastansat.

Hvordan ser din dag ud,når du møder ind mandag morgen?

Jeg møder ind mandag morgen, så er der morgenmøde, hvor vi gennemgår planerne. Vi gennemgår, hvad der er sket det sidste døgns tid, eller måske længere, hvis man har haft ferie eller noget. Så gennemgår vi, hvad man skal lave resten af dagen, og så gør man klar til fx medicinskemaerne, ajourfører dem i forhold til, hvis man skal dosere senere på dagen, så man er opdateret allerede inden man kører ud til borgere.

Hvor mange borgere har du så typisk på en dag?

Det afhænger meget af besøgene, nogle besøg tager 10 – 15 minutter, mens andre besøg tager en time eller to. Det varierer meget. Vi har også hele opgaven som assistent hos borgeren, så vi skal også hjælpe dem med fx bad. Så det er meget hvad patienten eller borgeren har brug for, men normalt, seks på en formiddag, og tre-fire på en eftermiddag, men det afhænger meget fra dag til dag.

Kender du dem allesammen personligt, har du nogle faste borgere eller hvordan fungerer det?

Ja, vi har faste borgere. Der har været meget snak om, hvad der er det bedste, men vi har vurderet at faste borgere, så borgerne lærer os at kende, vi lærer borgerne at kende, og vi får en meget bedre indgangsvinkel, og kan få lov til meget mere.

De føler tryghed, og vi kan også godt mærke, at man hos nogle borgere ikke får lov til så meget, medmindre at man er den faste person, så får man lov til lidt mere, fordi de er mere trygge ved en.

Hvad synes du er din største udfordring på sådan en dag?

Det er nogle gange tidspresset, fordi i hjemmeplejen, der er planen lagt op i tid før hvert besøg, og det kan godt skride lidt nogle gange, men for det meste passer det rigtig godt, og så har vi tid til at lave vores opgaver, men folk er gode til at hjælpe hinanden, hvis man skulle blive presset. 

Hvad nyder du mest ved din dag?

Alle de borgere der bliver glade for at se mig og den hjælp, jeg giver dem.

Hvad synes du, er de vigtigste værdier, når du arbejder i hjemmeplejen?

Det er at kunne se det fra borgernes synsvinkel. Man kommer ud til nogle meget mærkelige situationer, og nogle meget pressede situationer, i forhold til, at man ikke lige ved, hvad man skal gøre med det samme, men så skal man bare slå koldt vand i blodet, og have nød for det.

Det er jo nemt nok, der hvor man laver de samme opgaver, dag ud og dag ind, men oftest sker der nogle situationer, man ikke lige er klar på.

Har du oplevet, at der er blevet doseret forkert medicin til borgere?

Ja, jeg kan mærke, at der er en udfordring med, ikke ligefrem forkert medicinering, men udfordringer om de overhovedet får deres medicin fra lægen, altså en blanding mellem os (hjemmeplejen red.), læge og apotek. Så kommer medicinen ikke ud i rigtig tid, eller ikke bliver leveret i et par dage. Det er sket en gang eller to, det har jeg i hvert fald opdaget.

Er det grundet det tidspres, der ligger der?

Jeg tror, at det er en blanding af kommunikationsfejl og systemet. Det er typisk IT, og at der er en fejl, man ikke bliver gjort opmærksom på, og man så ikke kan følge op på den.

Vi er nødt til at ringe rundt og ringe til apotekerne, og høre hvorfor de ikke kan hente deres medicin.

Der er en anden ting, det er når borgerne kommer ud til apotekerne for at hente deres medicin. Så får de ikke alt deres medicin med, fordi der ligger noget medicin på nogle gamle recepter, og apoteker giver kun det, der lige er bestilt, og ikke dem på de gamle recepter.

Så det er ikke borgernes ansvar at hente deres medicin?

Jo, borgerne skal selv hente medicinen, men det er os, der bestiller den for dem, der ikke selv kan. Vi vil helst have, at borgerne selv henter medicinen, eller selv bestiller den og henter. Hvis de ikke selv kan det, så gør vi det selvfølgelig for dem. Vi gør det, så de helst kan holde formen, deres måde at leve på, og deres aktivitet.

Det er vel også en stor udfordring, det med at holde styr på den rigtige medicin, det må vel være et stort arbejde?

Ja, og så kommer man hen og skal dosere hos en borger, og så har de ikke hentet deres medicin, og så skal de hente det dagen efter, men måske er det weekend der, så der er en masse småting. Tingene kan gå galt – hvis vi misser en dag, så kan tingene gå galt.

Det kræver vel også at have overblik?

Ja, helt sikkert. Overblik i forhold til medicinen, det er rigtig vigtigt, da det kan ændre sig fra gang til gang.

Hvordan fungerer doseringen så?

Det fungerer sådan, at om morgenen printer vi skemaet ud. Vi har fået at vide, at det nu er den givne dag, der skal doseres til, for det har vi sagt sidste gang. Så kommer vi ud til borgeren, som har medicinen liggende i hjemmet, det gamle medicinskema ligger i hjemmet, og så har vi det nye medicinskema med, og så doserer vi selvfølgelig efter det nye medicinskema, tjekker om der har været nogle ændringer, i forhold til sidst. Hvis der ikke har været nogle ændringer, så kører vi bare på. Hvis der har været nogle ændringer, så går vi ind og kigger på, hvis der har været en enkel æske fra sidst, som skal ekstra doseres eller fjernes.

Hvor tit forekommer det, at I skal efterdosere, hvis der har været fejl?

I forhold til, at lave fejl, så er det meget sjældent. Jeg ved ikke engang, om jeg kan huske, at det er sket. Men i forhold til, at vi skal efterdosere, fordi der er kommet noget nyt medicin fra en læge. Vi doserer jo til 14 dage af gangen, og hvis vi lige har været der og doseret, og så lægen doserer noget nyt medicin, så skal vi ud til borgerne og lægge deres nye medicin i deres æsker, og det er det, vi kalder for efterdoseringer. Det sker også, at borgeren ikke har hentet medicinen, og du så kun får doseret til tre dage, med noget af medicinen, så skal du også efterdosere. Men vi vil helst undgå at efterdosere.

Bruger alle jeres borgere Kibodans produkter?

Ja, det er også et krav, vi har. I hvertfald hvis vi skal dosere for dem, så skal det være dem.

Hvorfor er det så nødvendigt med Kibodans doseringsæsker? Kunne det være gjort på en anden måde?

Det kan nemt blive forvirrende. De er meget overskuelige, jeres æsker. Morgen, middag, aften, nat. Det er rigtigt overskueligt, og når man åbner dem, så kan man ikke risikere, at få dem blandet sammen. De er gennemsigtige, og det er også en fordel. For os som doserer, fordi så kan vi lettere tælle, og om det passer, men også for borgerne, at de kan se om pillerne er taget eller ej. Der står dage på, det skal der selvfølgelig også gøre.

Hvor tit bruger I så den ekstra æske? Vi har jo på den store, der har vi 8 æsker i. Hvor tit bruger I dem, det er jo det der hedder PN-medicin, at det bliver brugt efter behov.

Jo, det bruger vi også hos nogle borgere. Det gør vi både fordi, at borgerne selv skal tage dem, men også nogle af de borgere hvor de ikke kan finde ud af at tage medicinen, der lægger vi faktisk også i nogle af de æsker, og skriver PN Panodil, eller Tramadol, for så kan hjemmehjælperen tage fra dem.

Hvad er vigtigt, når du sidder og doserer medicin? Hvad er de vigtigste værdier her?

Det er vigtigt med noget arbejdsro, godt lys, gode arbejdsforhold. Medicinen skal være klar, at det er det korrekte medicin, selvfølgelig, at medicin skemaet er ajourført, opdateret.

Har du en fast rutine, du skal igennem når du kommer og besøger borgerne?

Ikke sådan en fast rutine, jeg har normal høflighed, siger hej, forklarer hvad jeg skal lave, gennemgår hvad jeg gør, sådan så borgerne også er klar over, hvad der sker, så de ikke bare føler man tager ansvaret over det hele. Jeg vil gerne have dem med indover, selvom det faktisk er mig, der laver det hele.

Jeg er meget glad for din respons på vores produkter. Det lyder som om, at de opfylder det behov I har. Er du tilfreds og hvad med dine kollegaer?

Jeg er i hvert fald tilfreds med dem, og jeg har slet ikke hørt noget brok over dem.